WanderBox

WanderBox

Jo Marsh gydag Antonia Dewhurst

Gofod celfyddyd gyfoes symudol wedi adeiladu’n benodol gan yr artist Jo Marsh ydy WanderBox, yn cynnig cyfleoedd preswyl i artistiaid gweledol sy wedi hen ennill eu plwyf neu rhai sy’n dechrau, a hynny mewn amrywiaeth eang o leoliadau. Mae’r prosiect yn cynnal arddangosfeydd o gelfyddyd weledol gyfoes, gan weithredu fel cartref i waith perfformio a chyfranogi.

Ar gyfer LLAWN03 , bydd yr artist lleol, Antonia Dewhurst gyda’i chyflwyniad, ‘Lost Weekend’ yn preswylio yn y WanderBox.

Yn 2014, death myfyriwr ffotograffiaeth ifanc o hyd i ffilm heb ei datblygu mewn hen gamera ail-law. Wedi ei phrosesu, daethpwyd o hyd i 8 llun atgofus o deulu ar eu gwyliau yn Llandudno a Llanfairfechan yn y 1970au.

Er gwneud apêl trwy’r wasg ac ar-lein, ni lwyddwyd i ddod o hyd i’r teulu.

Pwy ydyn nhw? Pam na chafodd y ffilm ei phrosesu? Dewch i ddilyn yr antur a gweld be mae Antonia wedi’i ganfod.

Jo Marsh

Mae Jo Marsh yn artist o Ogledd Ddwyrain Cymru. Ei diddordeb hi dydy’r gorgyffwrdd rhwng cerflunio a pherfformio, yn y berthynas rhwng gwrthrychau ffisegol a’r prosesau perfformiadol sy’n gallu deillio ohonyn nhw. Mae’i gwaith yn ymwneud â chreu cerflun sydd, yn hytrach na bod yn orffenedig, yn cynrychioli man cychwyn â’r potensial i ymestyn yn ddiddiwedd neu greu sefyllfaoedd perfformiadol.

Antonia Dewhurst

Mae Antonia Dewhurst yn artist weledol sy’n byw yng Ngogledd Cymru. Mae’i gwaith yn archwilio’r berthynas gymhleth sydd gynnon ni â’r hyn rydyn ni’n ei alw’n gartref.

Mae hi ar hyn o bryd yn gweithio gyda phobl ifanc ar gynllun cyflogaeth gyda grŵp cymunedol Partneriaeth Parc Caia yn Wrecsam, i ddatblygu sgiliau ymarferol trosglwyddadwy trwy adeiladu cwt bugail maint llawn. Mae’r prosiect hwn yn ffurfio rhan o raglen allanol Oriel Wrecsam, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru; bydd y cwt yn y diwedd yn cael ei symud i ganol tref Wrecsam fel gofod ar gyfer prosiectau ac arddangosfeydd Oriel Wrecsam.

WanderBox

Manylion

  • Pwy: Jo Marsh gydag Antonia Dewhurst
  • Lle: 10 Stryd Vaughan
  • Pryd: Dydd Gwener, Dydd Sadwrn & Dydd Sul
  • Amseroedd: 12.00 – 16.00
  • Gwefan: wanderbox.org

Lleoliad

WanderBox