Webster & Jones: A Pocket Guide to Wales

Antur ddigri a chyfranogol lle bydd y gynulleidfa yn ymuno â Webster & Jones, y ddau fforiwr dewr Fictorianaidd, ar eu hynt i orchfygu’r awyr agored! Dilynwch helyntion y fforiwr dewr, ond anlwcus, a’i dywyswr ffyddlon wrth iddynt archwilio awyr agored Cymru, i gyrraedd eu nod eithaf: copa mynydd ‘Snowed On’.

Yn cyfuno perfformiad crwydrol rhyngweithiol gyda sioe theatr stryd draddodiadol. Mae ‘Webster & Jones: Canllaw mawr i Gymru fach yn chware ar y thema o’n perthynas ni a natur a’n hawydd ofer i’w meistroli. Mae’r ddau gymeriad yn mynd ar daith trwy drallod cyn sylweddoli nad oes ‘unman yn debyg i adref’.

Mae dwyieithrwydd wrth wraidd y darn. Webster yw’r fforiwr Seisnig Fictorianaidd nodweddiadol, ei gydymaith yw ffermwr mynydd Cymreig sy’n halen y ddaear ac sydd ddim yn deall gair o Saesneg!

Yn cael ei chyflwyno gan Gwmni Theatr Dripping Tap. Comisiynwyd gan Articulture, gyda Wales Outdoor Arts Commissioning Consortium. Cefnogir gan Arts Council Of Wales.

Perfformiadau am 2.30yh / 3.45yh / 5:00yh ar Sul 25 Medi yn unig – ar y Promenâd.