Robot Wrekshop

Mae Paul Granjon yn artist gyda diddordeb mawr mewn technoleg creadigol. Hoffai rannu sgiliau a syniadau mewn beth a elwir yn “Wrekshops”. Fel arfer byddai Wrekshop yn dechrau gyda phentwr o nwyddau electroneg di-werth (e-wastraff) a dewis dda o dŵls. Gwahoddir cyfranogwyr o bob oedran (7 i fyny) a phob gallu i gymheryd rhan ac i dynnu’r e-wastraff i ddarnau. O dan arweiniad Paul, byddant yn mynd ati yn raddol i adeiladu peiriant rhyngweithiol robotig o’r darnau gorau. Bydd y peiriant gorffenedig yn cael ei arddangos fel rhan o Ŵyl LLAWN.

Dewch i ymuno â’r Wrekshop unrhyw bryd o 10.30yb tan 6.00yh Sad 24 a Sul 25 Medi, 10 Stryd Vaughan (drws nesaf i Oriel MOSTYN).