Y MORFIL, DYDD SADWRN & DYDD SUL, 10.00 – 17.00, HYD 3 MUNUD

Ahoi forwyr! Mae’r Mor l ar ei ordd i’r dref, ac o dan yr wyneb sgleiniog a llyfn mae yna lond bol o bethau annisgwyl!

Mae mor l metel mawr yn llyncu’r gynulleidfa’n gyfan gwbl, er mwyn caniatáu iddynt fwynhau pro ad theatrig swynol, chwareus a hollgynhwysol ar y tu fewn – per ormiad gan actor unigol, ar gyfer un person ar y tro, neu grwpiau teuluol bychain.

Hwyl i bobl o bob oed, gyda ramp hygyrch. Cy wynir gan y dyfeiswyr theatrig nodedig o Coventry, Talking Birds.