Shoppe Cerdd Chwilfrydig

Fe’ch gwahoddir i ddod i mewn i fyd hynod ryfedd yr hen siop gerdd. Bydd yno arlwy o offerynnau anghonfensiynol ar eich cyfer ichi allu eu chwarae a chreu seiniau melodaidd a amhersain gyda’r un gwerthfawrogiad.

Mae’r holl ddenyddiau wedi’u cnafod, eu hadfer a’u hailgylchu. Mae diolch arbennig i’r tîm ymroddgar a weithiodd yn galed i wireddu ” Pitch “.

Fe’ch gwahoddir i ddod i mewn i fyd hynod ryfedd yr hen siop gerdd. Bydd yno arlwy o offerynnau anghonfensiynol ar eich cyfer ichi allu eu chwarae a chreu seiniau melodaidd a amhersain gyda’r un gwerthfawrogiad.

Mae’r holl ddenyddiau wedi’u cnafod, eu hadfer a’u hailgylchu. Mae diolch arbennig i’r tîm ymroddgar a weithiodd yn galed i wireddu ” Pitch “.

Details