YMGYRCHU

Wedi blwyddyn o ganlyniadau etholiadol anhygoel, areithio diddiwedd ac ystumio ffals, Mae Mr a Mrs Clark yn ymchwilio a dysgu sut i ddefnyddio’r corff, ystumiau’r wyneb a’r dwylo gan y rhai sy’n addo rhoi rheolaeth yn ôl ac i greu gwledydd pwerus, unwaith eto.

 

‘Ymgyrchu’ yw hanes dau gymeriad sy’n wleidyddol uchelgeisiol sy’n defnyddio’r CD hunan-help ffug ‘A Dummy’s Guide to Becoming a Successful Politician’ mewn ymdrech mor ddigri i wella eu poblogrwydd ymysg y cyhoedd. Sut fyddwch chi’n pleidleisio?

 

Perfformiadau am 12:00pm / 1:30pm / 3:00pm ar ddydd Sadwrn, 16 Medi ac am 11:30pm / 1:00pm / 2:30pm ar ddydd Sul, 17 Medi ar y Promenâd.

 

Hyd: 15 munud

Addas ar gyfer: pob oedran

www.mrandmrsclark.co.uk

 

Wedi’i gomisiynu gan Articulture, mewn cydweithrediad â Chonsortiwm Comisiynu Celfyddydau Awyr Agored Cymru. Wedi’i gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.